CROWN XTi

 • CROWN XTi6002

  54.800.000

  + Power cao cấp cho sân khấu, Bar, Karaoke
  + Hàng chính hãng do cty Ba Sao nhập khẩu
  + Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

 • CROWN XTi4002

  29.840.000

  + Power cao cấp cho sân khấu, Bar, Karaoke
  + Hàng chính hãng do cty Ba Sao nhập khẩu
  + Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

 • CROWN XTi2002

  23.990.000 VNĐ

  + Power cao cấp cho sân khấu, Bar, Karaoke
  + Hàng chính hãng do cty Ba Sao nhập khẩu
  + Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

 • CROWN XTi1002

  17.380.000 VNĐ

  + Power cao cấp cho sân khấu, Bar, Karaoke
  + Hàng chính hãng do cty Ba Sao nhập khẩu
  + Giá trên chưa bao gồm VAT 10%