Hỗ trợ

Thuật Ngữ Chung Về Audio

♦ Output (Công suất): Cường độ tái tạo âm thanh của một cặp loa. ♦ Impedance (Trở kháng): Tổng lượng đối kháng (điện trở, điện dung, độ tự cảm) trên đường đi đối với dòng điện xoay chiều. Trở kháng tính bằng (ohm) và thay đổi ở các ngưỡng tần số khác nhau. ♦ Watt […]